دوره های انستیتو ایزایران

دوره های فنی مهندسی
Command item
Command item
     |     
نام دورهمدت دورهقیمت پایهدر صد تخفیف شهر تهرانمبلغ دوره شهر تهراندر صد تخفیف کلان شهرهامبلغ دوره کلان شهرهادر صد تخفیف مراکز استانمبلغ دوره مراکز استاندر صد تخفیف شهرستان هامبلغ دوره شهرستان ها
Matlab 32 3840000 10 3456000 15 3264000 20 3072000 30 2688000
spss(مقدماتی) 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
spss(پیشرفته) 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
Etabs &safe 90 10800000 10 9720000 15 9180000 20 8640000 30 7560000
طراحی سازه های خاص با SAP 42 9240000 10 8316000 15 7854000 20 7392000 30 6468000
Mechanical Desktop 42 5040000 10 4536000 15 4284000 20 4032000 30 3528000
MSC ADAMS 72 8640000 10 7776000 15 7344000 20 6912000 30 6048000
Solid works 52 6240000 10 5616000 15 5304000 20 4992000 30 4368000
power Mill 64 7680000 10 6912000 15 6528000 20 6144000 30 5376000
Fluent 80 9600000 10 8640000 15 8160000 20 7680000 30 6720000
Matlab 42 5040000 10 4536000 15 4284000 20 4032000 30 3528000
panel Gauge 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
power shape 64 7680000 10 6912000 15 6528000 20 6144000 30 5376000
Unigraphics 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
pro/engineer 80 9600000 10 8640000 15 8160000 20 7680000 30 6720000
Visual Nastran 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
تلرانس های هندسی و انطباقات 52 6240000 10 5616000 15 5304000 20 4992000 30 4368000
طراحی فیکسچر ها و فرامین کنترل ابعادی 52 6240000 10 5616000 15 5304000 20 4992000 30 4368000
Ansys 80 9600000 10 8640000 15 8160000 20 7680000 30 6720000
Microsoft Project 2013 30 3600000 10 3240000 15 3060000 20 2880000 30 2520000
primavera project planner (P3) 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
primavera enterprice(P6 ver 7) 52 6240000 10 5616000 15 5304000 20 4992000 30 4368000
GIS 32 3840000 10 3456000 15 3264000 20 3072000 30 2688000
Arc GIS 42 5040000 10 4536000 15 4284000 20 4032000 30 3528000
Autocad 2D 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
Autocad 3D 48 5760000 10 5184000 15 4896000 20 4608000 30 4032000
Auto lisp 42 5040000 10 4536000 15 4284000 20 4032000 30 3528000
Autocad customization 24 2880000 10 2592000 15 2448000 20 2304000 30 2016000
Auto cad Architect 32 3840000 10 3456000 15 3264000 20 3072000 30 2688000
Revit Architecture 48 5760000 10 5184000 15 4896000 20 4608000 30 4032000
3D Max(معماری) 100 12000000 10 10800000 15 10200000 20 9600000 30 8400000

دوره های درخواستی نمایندگی ها

Command item
Command item
     |     
نام آموزشگاهنام استاننام شهرنام دورهگروه دروهمدت زمان پیشنهادی
آموزشگاه رایان نصیر بهبهان خوزستان بهبهان 3DMAX فنی مهندسی 30 الی 40
آموزشگاه رایان نصیر بهبهان خوزستان بهبهان 3DMAX فنی مهندسی 30 الی 40
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار 3dmax فنی مهندسی 40
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Abaqus I فنی مهندسی 60
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Abaqus II فنی مهندسی 50
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار auto cad فنی مهندسی 30
آموزشگاه رایان نصیر بهبهان خوزستان بهبهان AUTO CAD 2 فنی مهندسی
آموزشگاه رایان نصیر بهبهان خوزستان بهبهان AUTOCAD2D فنی مهندسی 30 الی 40
موسسه آموزشی ایلیا کرمان کرمان AutoDesk Revit فنی مهندسی 45 ساعت
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Catia I فنی مهندسی 40
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Catia II فنی مهندسی 40
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Exel فنی مهندسی 40
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Mini tab فنی مهندسی 60
آموزشگاه لرستان لرستان خرم‌آباد opensees فنی مهندسی 56
موسسه آموزشی ایلیا کرمان کرمان SKETCH UP فنی مهندسی 15 ساعت
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Sketchup فنی مهندسی 30
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر V-ray فنی مهندسی 30
آموزشگاه راهبرد تهران تهران آموزش پرسپکتیو و راندو فنی مهندسی 40 ساعت
آموزشگاه راهبرد تهران تهران آموزش تخصصی فاز 2 فنی مهندسی 40 ساعت
آموزشگاه راهبرد تهران تهران آموزش راندو و اسکیس داخلی فنی مهندسی 20 ساعت
آموزشگاه راهبرد تهران تهران آموزش نرم افزار Para 3D و 3DMax پیشرفته فنی مهندسی 30 ساعت
آموزشگاه راهبرد تهران تهران آموزش نرم افزار Revit فنی مهندسی 40 ساعت
آموزشگاه راهبرد تهران تهران آموزش نرم افزار Rhino فنی مهندسی 50 ساعت
آموزشگاه شهروند خوزستان امیدیه اتوکد سه بعدی فنی مهندسی 24
آموزشگاه شهروند خوزستان امیدیه اتوکددوبعد فنی مهندسی 24
آموزشگاه راهبرد تهران تهران بررسی استانداردهای طراحی فنی مهندسی 20 ساعت
آموزشگاه راهبرد تهران تهران پکیج اتوکد، نقشه کشی و نقشه خوانی فنی مهندسی 40 ساعت
آموزشگاه راهبرد تهران تهران دوره آبرنگ در معماری فنی مهندسی 30 ساعت
آموزشگاه راهبرد تهران تهران دوره جامع اسکیس فنی مهندسی 40 ساعت
آموزشگاه راهبرد تهران تهران دوره جامع دکوراسیون داخلی فنی مهندسی 250 ساعت
آموزشگاه راهبرد تهران تهران دوره جامع سبک شناسی معماری داخلی و مبلمان فنی مهندسی 30 ساعت
آموزشگاه راهبرد تهران تهران متره برآورد معماری فنی مهندسی 24 ساعت
آموزشگاه لرستان لرستان خرم‌آباد مدیریت پروژه (عمرانی) فنی مهندسی 40
آموزشگاه راهبرد تهران تهران مدیریت پروژه و کارگاه فنی مهندسی 20 ساعت
آموزشگاه راهبرد تهران تهران کارگاه نحوه بستن قرارداد، قوانین عقد قراردادها فنی مهندسی 4 ساعت
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn