دوره های انستیتو ایزایران

دوره های ICDL
Command item
Command item
     |     
نام دورهمدت دورهقیمت پایهدر صد تخفیف شهر تهرانمبلغ دوره شهر تهراندر صد تخفیف کلان شهرهامبلغ دوره کلان شهرهادر صد تخفیف مراکز استانمبلغ دوره مراکز استاندر صد تخفیف شهرستان هامبلغ دوره شهرستان ها
ICDL (7 مهارت) 130 8100000 40 4860000 45 4455000 55 3645000 60 3240000
ICDL1(IT-Windows-Internet) 42 2100000 40 1260000 45 1155000 55 945000 60 840000
ICDL2(word-Excel) 72 3000000 40 1800000 45 1650000 55 1350000 60 1200000
ICDL3(Access-Power point) 72 3000000 40 1800000 45 1650000 55 1350000 60 1200000
Word 26 1300000 40 780000 45 715000 55 585000 60 520000
Access 26 1300000 40 780000 45 715000 55 585000 60 520000
powerpoint 20 1000000 40 600000 45 550000 55 450000 60 400000
MS Office 2013 132 6600000 40 3960000 45 3630000 55 2970000 60 2640000
MSWord 2013(پیشرفته) 48 3360000 40 2016000 45 1848000 55 1512000 60 1344000
MS Excell 2013(پیشرفته) 60 4200000 40 2520000 45 2310000 55 1890000 60 1680000
MS Access 2013(پیشرفته) 60 4200000 40 2520000 45 2310000 55 1890000 60 1680000
MS Power point 2013(پیشرفته) 48 3360000 40 2016000 45 1848000 55 1512000 60 1344000
MS Visio 2013 21 1050000 40 630000 45 577500 55 472500 60 420000
مهارت تایپ 33 1650000 40 990000 45 907500 55 742500 60 660000
Photo shop 72 5040000 40 3024000 45 2772000 55 2268000 60 2016000
عکاسی و روتوش عکس 48 4800000 40 2880000 45 2640000 55 2160000 60 1920000
Ilustrator 72 5040000 40 3024000 45 2772000 55 2268000 60 2016000
Corel 52 3640000 40 2184000 45 2002000 55 1638000 60 1456000
In -design 72 5040000 40 3024000 45 2772000 55 2268000 60 2016000
3D max 80 9600000 30 6720000 35 6240000 45 5280000 55 4320000
Autocad 60 7200000 30 5040000 35 4680000 45 3960000 55 3240000
Premiere 60 7200000 30 5040000 35 4680000 45 3960000 55 3240000
Excel 26 1300000 40 780000 45 715000 55 585000 60 520000

دوره های درخواستی نمایندگی ها

Command item
Command item
     |     
نام آموزشگاهنام استاننام شهرنام دورهگروه دروهمدت زمان پیشنهادی
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار 1و2 ICDL ICDL و دوره های عمومی IT 130
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران 3D max ICDL و دوره های عمومی IT 80 ساعت
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران Access ICDL و دوره های عمومی IT 26 ساعت
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران Autocad ICDL و دوره های عمومی IT 60 ساعت
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران Corel ICDL و دوره های عمومی IT 52 ساعت
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار e-citizen ICDL و دوره های عمومی IT 60
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار e-kids ICDL و دوره های عمومی IT 60
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد e-Kids سطح دو ICDL و دوره های عمومی IT 20
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد e-Kids سطح سه ICDL و دوره های عمومی IT 20
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد e-Kids سطح يك ICDL و دوره های عمومی IT 20
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران Excel ICDL و دوره های عمومی IT 26 ساعت
آموزشگاه گیتی گستر کرمان کرمان ICDL ICDL و دوره های عمومی IT 130
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران ICDL (7 مهارت) ICDL و دوره های عمومی IT 130 ساعت
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار Icdl 2 ICDL و دوره های عمومی IT 30
آموزشگاه گیتی گستر کرمان کرمان ICDL1 ICDL و دوره های عمومی IT 42
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار Icdl1 ICDL و دوره های عمومی IT 74
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران ICDL1(IT-Windows-Internet) ICDL و دوره های عمومی IT 42 ساعت
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران ICDL2(word-Excel) ICDL و دوره های عمومی IT 72 ساعت
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران ICDL3(Access-Power point) ICDL و دوره های عمومی IT 72 ساعت
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران Ilustrator ICDL و دوره های عمومی IT 72 ساعت
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران In -design ICDL و دوره های عمومی IT 72 ساعت
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد IT Security امنيت اطلاعات ، مزايا و معايب تكنولوژي هاي جديد ( كامپيوتر-لپ تاپ-تبلت-موبايل) ICDL و دوره های عمومی IT 16
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران MS Access 2013(پیشرفته) ICDL و دوره های عمومی IT 60 ساعت
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران MS Excell 2013(پیشرفته) ICDL و دوره های عمومی IT 60 ساعت
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران MS Office 2013 ICDL و دوره های عمومی IT 132 ساعت
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران MS Power point 2013(پیشرفته) ICDL و دوره های عمومی IT 48 ساعت
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران MS Visio 2013 ICDL و دوره های عمومی IT 21 ساعت
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران MSWord 2013(پیشرفته) ICDL و دوره های عمومی IT 48 ساعت
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران Photo shop ICDL و دوره های عمومی IT 72 ساعت
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار photoshop ICDL و دوره های عمومی IT 60
شرکت آرسام آموزش گیلان گیلان لنگرود photoshop basic ICDL و دوره های عمومی IT 20
آموزشگاه فردوسي بوشهر بندر بوشهر Photoshop-basic ICDL و دوره های عمومی IT 72
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران powerpoint ICDL و دوره های عمومی IT 20 ساعت
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران Premier ICDL و دوره های عمومی IT 60 ساعت
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار type ICDL و دوره های عمومی IT 20
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار windows installing ICDL و دوره های عمومی IT 30
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران Word ICDL و دوره های عمومی IT 26 ساعت
آموزشگاه فردوسي بوشهر بندر بوشهر شهروند الکترونیکی ICDL و دوره های عمومی IT 77
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران عکاسی و روتوش عکس ICDL و دوره های عمومی IT 48 ساعت
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد فتوشاپ آتليه اي ICDL و دوره های عمومی IT 30
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد فتوشاپ پيشرفته ICDL و دوره های عمومی IT 30
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد فتوشاپ تبليغات و چاپ ICDL و دوره های عمومی IT 30
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد فتوشاپ مقدماتي ICDL و دوره های عمومی IT 30
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد كارورزي كامپيوتر ويژة اشتغال ICDL و دوره های عمومی IT 30
آموزشگاه کوثر دانش تهران تهران مهارت تایپ ICDL و دوره های عمومی IT 33 ساعت
آموزشگاه فردوسي بوشهر بندر بوشهر مهارت هشتم ICDL (SCDL) ICDL و دوره های عمومی IT 24
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد ميكس و مونتاژ فيلم - کودکان ICDL و دوره های عمومی IT 20
آموزشگاه فردوسي بوشهر بندر بوشهر وبلاگ نویسی ICDL و دوره های عمومی IT 30
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد ويندوز پيشرفته + سخت‌افزار (مونتاژ و ارتقاءكامپيوتر) - کودکان ICDL و دوره های عمومی IT 20
آموزشگاه فردوسي بوشهر بندر بوشهر کاربر تبلت ICDL و دوره های عمومی IT 30
آموزشگاه فردوسي بوشهر بندر بوشهر کارور freehand ICDL و دوره های عمومی IT 90
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn