دوره های انستیتو ایزایران

دوره های مدیریت
Command item
Command item
     |     
نام دورهمدت دورهقیمت پایهدر صد تخفیف شهر تهرانمبلغ دوره شهر تهراندر صد تخفیف کلان شهرهامبلغ دوره کلان شهرهادر صد تخفیف مراکز استانمبلغ دوره مراکز استاندر صد تخفیف شهرستان هامبلغ دوره شهرستان ها
(مدیریت منابع اطلاعاتی) MBA-IT 12 80000000 10 72000000 15 68000000 20 64000000 30 56000000
(نظام مدیریت فراگیر ) MBA-IT 12 80000000 10 72000000 15 68000000 20 64000000 30 56000000
(مدیریت کسب و کار الکترونیک ) MBA-IT 12 80000000 10 72000000 15 68000000 20 64000000 30 56000000
(مدیریت دانش ) MBA-IT 12 80000000 10 72000000 15 68000000 20 64000000 30 56000000
(سیستم های اطلاعات پیشرفته ) MBA-IT 12 80000000 10 72000000 15 68000000 20 64000000 30 56000000
(مدیریت کسب و کار هوشمند) DBA-IT 12 80000000 10 72000000 15 68000000 20 64000000 30 56000000
(مدیریت خدمات و توسعه فناوری ) DBA-IT 12 80000000 10 72000000 15 68000000 20 64000000 30 56000000
اصول و فنون مذاکره 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
طراحی کسب و کار تجاری 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
تحقیقات بازاریابی 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
اصول بازار یابی و مدیریت بازار 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
مدیریت صادرات 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
مدیریت تیم فروش 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
مدیریت ارتباط با مشتری 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
برند سازی و برندینگ 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
مدیریت استراتژیک 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
ITIL 32 3840000 10 3456000 15 3264000 20 3072000 30 2688000
اصول مدیریت پروژه بر اساس استانداردPMI (PMBOK) 35 4200000 10 3780000 15 3570000 20 3360000 30 2940000

دوره های درخواستی نمایندگی ها

Command item
Command item
     |     
نام آموزشگاهنام استاننام شهرنام دورهگروه دروهمدت زمان پیشنهادی
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Ms-project مدیریت فناوری اطلاعات 30
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر 3D max advance مدیریت فناوری اطلاعات 30
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر 3D max basic مدیریت فناوری اطلاعات 30
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Abaqus مدیریت فناوری اطلاعات 30
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Assembly design catia مدیریت فناوری اطلاعات 20
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Autocad basic - advance مدیریت فناوری اطلاعات 60
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر C# advance مدیریت فناوری اطلاعات 30
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر C# basic مدیریت فناوری اطلاعات 30
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر c++ advance مدیریت فناوری اطلاعات 30
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر c++ basic مدیریت فناوری اطلاعات 30
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر CCNP advance مدیریت فناوری اطلاعات 60
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر CCNP basic مدیریت فناوری اطلاعات 60
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Cisco certified Network Associate CCNA-CCENT مدیریت فناوری اطلاعات 60
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Deform مدیریت فناوری اطلاعات 20
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Generative shape design catia مدیریت فناوری اطلاعات 20
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Hardware Repair mobile مدیریت فناوری اطلاعات 40
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Inventor advance مدیریت فناوری اطلاعات 20
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Inventor basic مدیریت فناوری اطلاعات 20
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Mastercam mill and lathe مدیریت فناوری اطلاعات 30
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Mold design catia مدیریت فناوری اطلاعات 20
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Network مدیریت فناوری اطلاعات 39
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Nx advance مدیریت فناوری اطلاعات 20
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Nx basic مدیریت فناوری اطلاعات 20
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Part design catia مدیریت فناوری اطلاعات 20
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر photoshop مدیریت فناوری اطلاعات 30
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Primavera مدیریت فناوری اطلاعات 30
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Revit advance مدیریت فناوری اطلاعات 20
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Revit basic مدیریت فناوری اطلاعات 20
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Rhino advance مدیریت فناوری اطلاعات 20
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Rhino basic مدیریت فناوری اطلاعات 20
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Sheet metal catia مدیریت فناوری اطلاعات 20
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Solid work advance مدیریت فناوری اطلاعات 20
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Solid work basic مدیریت فناوری اطلاعات 20
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر SQL مدیریت فناوری اطلاعات 42
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Sskb مدیریت فناوری اطلاعات 30
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Visul Basic-1 مدیریت فناوری اطلاعات 30
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Visul Basic-2 مدیریت فناوری اطلاعات 30
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Win Server 2008 Active Directory مدیریت فناوری اطلاعات 50
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Win 8 Configuring مدیریت فناوری اطلاعات 48
شرکت دانش پرداز زنده رود اصفهان فولادشهر Win server 2008 Network Infrastructure مدیریت فناوری اطلاعات 60
آموزشگاه همیار شبستر آذربایجان شرقی شبستر حسابداری عمومی مقدماتی مدیریت فناوری اطلاعات 130
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر مدیریت خلاقیت و نوآوری در کار مدیریت فناوری اطلاعات 30
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر مدیریت فناوری مدیریت فناوری اطلاعات 30
پيشگامان نوين فرآيند سبز پرهيزگار فارس شیراز کار آفرینی مقدماتی مدیریت فناوری اطلاعات 25 ساعت
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn