دوره های انستیتو ایزایران

دوره های مخابرات
Command item
Command item
     |     
نام دورهمدت دورهقیمت پایهدر صد تخفیف شهر تهرانمبلغ دوره شهر تهراندر صد تخفیف کلان شهرهامبلغ دوره کلان شهرهادر صد تخفیف مراکز استانمبلغ دوره مراکز استاندر صد تخفیف شهرستان هامبلغ دوره شهرستان ها
دیتا 60 13200000 10 11880000 15 11220000 20 10560000 30 9240000
CBC_LBS-GPS-GIS 60 13200000 10 11880000 15 11220000 20 10560000 30 9240000
سیستمهای Access 60 13200000 10 11880000 15 11220000 20 10560000 30 9240000
سرویس ارزش افزوده (VAS ) 52 11440000 10 10296000 15 9724000 20 9152000 30 8008000
امنیت شبکه های مخابراتی 60 13200000 10 11880000 15 11220000 20 10560000 30 9240000
رادار و سیستم های مربوط به آن 60 13200000 10 11880000 15 11220000 20 10560000 30 9240000
طراحی مدار های الکترونیکی فرکانس بالا 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
طراحی مدار های فعال خطی ماکروویو 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
فیلتر های ماکروویو 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
مخابرات ماهواره ای 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
پردازش تصاویر دیجیتال 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
سیستمهای رادار 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
کد گذاری کانال 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
مخابرات بیسیم 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
سیستم های سوئیچینگ 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
آنتن های مخابراتی 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
سیگنالینگ 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
مقدمات SDH 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
موبایل(شبکه مخابراتی سیار) 52 11440000 10 10296000 15 9724000 20 9152000 30 8008000

دوره های درخواستی نمایندگی ها

Command item
Command item
     |     
نام آموزشگاهنام استاننام شهرنام دورهگروه دروهمدت زمان پیشنهادی
آموزشگاه دارالفنون کرمانشاه کرمانشاه تعمیر تلفن همراه مقدماتی مخابرات 30
آموزشگاه دارالفنون کرمانشاه کرمانشاه تعمیرات تلفن همراه پیشرفته مخابرات 40
آموزشگاه دارالفنون کرمانشاه کرمانشاه تعمیرات تلفن همراه مقدماتی و پیشرفته مخابرات 70
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn