دوره های انستیتو ایزایران

دوره های طراحی نرم افزار
Command item
Command item
     |     
نام دورهمدت دورهقیمت پایهدر صد تخفیف شهر تهرانمبلغ دوره شهر تهراندر صد تخفیف کلان شهرهامبلغ دوره کلان شهرهادر صد تخفیف مراکز استانمبلغ دوره مراکز استاندر صد تخفیف شهرستان هامبلغ دوره شهرستان ها
UML(Rational Rose) 60 13200000 10 11880000 15 11220000 20 10560000 30 9240000
مبانی توسعه سیستمی نرم افزاری با متدلوژی شی گرا RUP 1 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
مبانی توسعه سیستمی نرم افزاری با متدلوژی شی گرا RUP 2 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
Test Unit 35 7700000 10 6930000 15 6545000 20 6160000 30 5390000

دوره های درخواستی نمایندگی ها

Command item
Command item
     |     
نام آموزشگاهنام استاننام شهرنام دورهگروه دروهمدت زمان پیشنهادی
No records to display.
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn